top of page
Het goede nieuws van Jezus!

DE APOSTEL PAULUS VERTELT ONS WAT HET EVANGELIE IS

1 Korintiërs 15:1-4 - Broeders en zusters, ik wil jullie herinneren aan het goede nieuws dat ik jullie heb verteld. Jullie hebben het geloofd en het is de basis van jullie leven geworden. Jullie zijn door dat goede nieuws ook gered. Maar jullie moeten het wel precies zó blijven geloven als ik het jullie heb verteld. Anders zijn jullie voor niets tot geloof gekomen. Ik heb jullie het belangrijkste van het goede nieuws geleerd. En dat is: Christus is gestorven voor al onze ongehoorzaamheid aan God. Dat was ook van tevoren in de Boeken opgeschreven. Hij is begraven en op de derde dag weer uit de dood opgestaan. Ook dat was van tevoren in de Boeken opgeschreven.

JEZUS REDT!

Johannes 3:16 Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben.

 

Johannes 3:36 Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Maar wie niet gehoorzaam is aan de Zoon, zal niet [ eeuwig ] leven. Hij blijft schuldig en God moet hem straffen.

 

Efeziërs 1:7 Want door het bloed van zijn Zoon heeft Hij ons gered. Door zijn bloed kon Hij ons vergeven dat we Hem ongehoorzaam waren. Hij deed dat niet omdat we dat verdiend hadden, maar omdat Hij zoveel van ons houdt.

 

1 Timotheüs 2:5-6 Want er is maar één God en er is ook maar één persoon die voor de mensen opkomt bij God: de mens Jezus Christus. Hij heeft Zichzelf gegeven als losprijs voor alle mensen. God heeft dat aan de mensen bekend gemaakt op het moment dat Híj had bepaald.

 

Handelingen 4:12 Niemand anders dan Hij kan de mensen redden. Er is op aarde niemand anders door wie de mensen gered kunnen worden.

VANDAAG IS DE DAG VAN DE VERLOSSING

ALS IK VANDAAG STERF, GA IK DAN NAAR DE HEMEL? WAAROM ZOU IEMAND DE BELANGRIJKSTE BESLISSING DIE HIJ OOIT IN ZIJN LEVEN ZOU KUNNEN NEMEN, OVER HET EEUWIGE LEVEN, UITSTELLEN?

 

Efeziërs 2:8-9 - Want omdat God zo liefdevol en goed is, heeft Hij jullie gered door [jullie] geloof. Jullie hebben niet jezelf gered, maar Gód heeft jullie gered. Het is zíjn geschenk. Jullie zijn [dus] niet gered doordat jullie zelf zo goed je best deden om goede mensen te zijn. Want Hij wilde niet dat jullie over je redding zouden kunnen opscheppen.

GEEF TOE DAT JE EEN ZONDAAR BENT

HET ZONDIGEN TEGEN EEN RECHTVAARDIGE GOD LEIDT TOT GODDELIJK VERDRIET WAAR OPRECHT BEROUW VOOR NODIG IS. DIT BEROUW LEIDT TOT VERANDERING VAN JE HART, VAN JE DENKWIJZE WAARDOOR GOD ONZE HARTEN VAN BINNENUIT VERANDERT

 

Romeinen 3:10 - "Niemand leeft zoals God het wil, helemaal niemand."

 

Romeinen 3:23 - "Want álle mensen zijn ongehoorzaam aan God. Daardoor moeten álle mensen leven zonder de heerlijke aanwezigheid van God [in hun leven]."

 

Romeinen 6:23 - "Het loon voor zondigen is de dood. Maar God geeft een geschenk: het eeuwige leven, door onze Heer, Jezus Christus."

GELOOF IN JE HART DAT JEZUS CHRISTUS VOOR JE ZONDEN IS GESTORVEN, BEGRAVEN IS EN DAT JEZUS DOOR GOD UIT DE DOOD IS OPGEWEKT

VERTROUW MET HEEL JE HART DAT JEZUS CHRISTUS IS WIE HIJ ZEI DAT HIJ WAS.

 

Romeinen 10:9-10 - "Want als je met je mond hardop zegt dat Jezus de Heer is, en met je hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft teruggeroepen en levend heeft gemaakt, ben je gered. Door dit met je hart te geloven, word je vrijgesproken van schuld. En door het met je mond hardop te zeggen, word je gered."

ROEP DE NAAM VAN DE HEER AAN.

DIT IS EEN PERSOONLIJKE COMMUNICATIE TUSSEN JOU EN DE HEER.  NIEMAND ANDERS KAN DIT GESPREK VOOR JE VOEREN.  ALS JE DE NAAM VAN DE HEER AANROEPT VOOR VERLOSSING, IN GELOOF, ZUL JE GERED WORDEN!

 

Romeinen 10:13 - "Want iedereen die de Heer aanbidt, zal worden gered."

bottom of page